Schwartz Family Oldies - schwartz2
Lenny Schwartz with son, Shelly Schwartz at Bryant Park in Armonk, no longer there.

Lenny Schwartz with son, Shelly Schwartz at Bryant Park in Armonk, no longer there.

LeonardSchwartzLennySheldonShelly