Schwartz Family Oldies - schwartz2
Cynthia Schwartz at around age 14.  Probably at Lake Ronkonkoma, NY.

Cynthia Schwartz at around age 14. Probably at Lake Ronkonkoma, NY.

CynthiaSChwartz